امارجالب از ایمیل

ایمیل که این روزها به آن نامه الکترونیکی یا در حالتی فارسی تر رایانامه هم می گویند، از جمله رهاوردهای بسیار مفید دنیای فناوری است که به نظر می رسد، هیچگاه بوی کهنگی به خود نمی گیرد.
بسیاری از ما روزانه ایمیل های زیادی دریافت و ارسال می کنیم و به عبارتی برای ایمیل های خود وقت می گذاریم. تازه ترین آمار نشان داده که ۲۸ درصد زمان کاری کارمندان برای ارسال و دریافت ایمیل صرف می شود که نسبتا زمان زیادی به نظر می رسید.
به گزارش بانکی در اینفوگرافی پیش رو، دباره ایمیل و آنچه امروز پیرامون این فناوری عصر نوین می گذرد، اطلاعاتی به شما می دهیم که دانستنشان خالی از لطف نیست:

 

درباره مدیریت سایت

مدیریت لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. و در حال حاضر در حوزه IT ، امنیت شبکه و تجارت الکترونیک مشغول بکار است. تمامی تلاش تیم سافت گیت کسب رضایت صددرصدی مشتریان می باشد.
None :P None :P