تعرفه سرویس‌های اینترنتی برای ارائه‌کنندگان

پذیرش و انجام درخواست‌های لینک‌های نقطه به نقطه به صورت انبوه برای شرکت‌های PAP و شرکت ارتباطات سیار و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، بانک‌ها و سایر ارگان‌های دولتی و غیردولتی از سوی شرکت مخابرات استان تهران اعلام شد.
به گزارش ایسنا، تعرفه ماهانه سرویس نقطه به نقطه جهت تامین ارتباط از طریق شبکه شهری و بین شهری داخل استانی اعلام شده که بر اساس آن تعرفه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازاء هر لینک به صورت بین شهری و داخل شهری محاسبه می‌شود که تعرفه بین شهری ( داخل استانی) ۴۰۰,۰۰۰ ریال و داخل شهری ۲۵۵,۰۰۰ ریال بر ۶۴ کیلومحاسبه می‌شود.
همچنین تعرفه بین شهری و داخل شهری سرعت‌های ۱۲۸ کیلو،‌٢۵۶ کیلو، ۵١٢ کیلو و ۱۰۲۴ کیلو تعرفه اعلام نشده است و برای سرعت ۲۰۴۸ تعرفه بین شهری و داخل شهری، ۱۰ برابر ۶۴ کیلو در نظرگرفته شده است.
تعرفه بین شهری و داخل شهری با سرعت ۸مگا ۲۵ برابر ۶۴ کیلو محاسبه، تعرفه بین شهری و داخل شهری سرعت ۳۴ مگا نیز ۶۵برابر ۶۴کیلو، تعرفه بین شهری و داخل شهریSTM1 نیز ۱۷۰برابر ۶۴ کیلو محاسبه خواهد شد.
تعرفه در نظر گرفته شده بین شهری و داخل شهری STM4 نیز ۵۱۰ برابر ۶۴کیلو و تعرفه بین شهری و داخل شهری STM16 نیز ۱۵۳۰برابر ۶۴کیلو است.
چنانچه جهت برقراری ارتباط بین شهری بین دو نقطه مورد تقاضا نیاز به استفاده از مدارات شهری باشد تعرفه اجاره ماهانه مدارات مزبور برابر تعرفه مصوب از متقاضی اخذ خواهد شد و اجاره ماهانه ارتباطات نقطه به نقطه اختصاصی کمتر از ۱۵ روز معادل ۱۵ روز و بیشتر از ۱۵ روز معادل یک ماه اجاره ماهانه محاسبه و اعمال شود.
شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرده است: جهت واگذاری این سرویس با کاربری انتقال صدا و اطلاعات در محدوده یک مرکز از طریق شبکه کابل مراکز مخابراتی با هزینه ۰۰۰ ،۰۰۰، ۱ ریال،‌ هزینه سیم کشی ۰۰۰، ۵۰ ریال علاوه بر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سالیانه همچنین هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر ۸۰۰، ۱۰ ریال که حداقل ۰۰۰، ۱۷۰ ریال محاسبه می‌شود.
اما جهت انتقال صدا (DVM) سیم خصوصی دو مرکزی از طریق کانالهای سیستم ۰۰۰،۰۰۰، ۱ ریال هزینه هزینه سیم کشی ۰۰۰، ۵۰ ریال علاوه بر عوارض و مالیات برارزش افزوده سالیانه و هزینه نگهداری ماهانه هرزوج کیلومتر ۸۰۰ر۱۰ ریال که حداقل ۰۰۰ر۲۵۵ ریال محاسبه می‌شود.
هزینه فیبر و کابل اختصاصی
واگذاری انواع فیبرهای متصل به مراکز لوکال وشبکه انتقال و واگذاری فیبرهای تاریک با مجوز کمیته مربوطه بدین ترتیب است که هزینه طراحی در سال ۹۱ مبلغ ۰۰۰، ۴۲۲، ۴ ریال علاوه بر عوارض و مالیات برارزش افزوده سالیانه و هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر تار نوری ۰۰۰، ۱۴۷ ریال و هزینه نگهداری ماهانه هرزوج کیلومتر کابل مسی ۶۴۰، ۲ ریال هزینه اجرا طبق برآورد طرح محاسبه و گرفته می‌شود.

 

درباره مدیریت سایت

مدیریت لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. و در حال حاضر در حوزه IT ، امنیت شبکه و تجارت الکترونیک مشغول بکار است. تمامی تلاش تیم سافت گیت کسب رضایت صددرصدی مشتریان می باشد.

بدون دیدگاه

پاسخ به این پست

None :P None :P