تلفن همراه حریم خصوصی نیست

دکتر واحدی با تاکید براینکه فضای موبایل فضای خصوصی به معانی خاص کلمه نیست و فضای عمومی دارای مسئولیت است که مسئولیت آن هم متوجه تبلیغ کننده و هم متوجه سازمان های نظارتی است، ادامه داد: در قواعد عمومی، حقوق جزا و حقوق مدنی هر فردی که تبلیغات می کند نسبت به آن مسئولیت دارد و لذا دریافت کننده تبلیغات می تواند در صورت لزوم نسبت به تبلیغات غیرمجاز ، گمراه کننده و مضر به معنای کلی کلمه شکایت کند؛ همچنین سازمان های نظارتی مانند وزارت ارشاد نیز می توانند از تبلیغ کننده تعهد عدم مسئولیت بگیرد به این معنی که اگر در قبال فعالیت تبلیغ کننده کسی متضرر شود، تبلیغ کننده ضامن است و در صورت وصول شکایت، سازمان های نظارت کننده تکلیف دارند افراد متخلف را یافته و مورد تعقیب قرار دهند .

این قاضی دیوان عدالت با بیان اینکه اصل بر جواز از جانب دریافت کننده تبلیغات است، گفت: اما اصل آزادی اطلاع رسانی در جهان کنونی شایسته است بطوریکه حتی در بسیاری از کشورها رای دادگاه ها و محاکم جز در مواردی که طرفین دعوا اجازه ندهند بصورت آنلاین در اختیار عموم قرار می گیرد و حصر و مخفی کردن اطلاعات برای مردم جهان کنونی پسندیده نیست.

درباره مدیریت سایت

مدیریت لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. و در حال حاضر در حوزه IT ، امنیت شبکه و تجارت الکترونیک مشغول بکار است. تمامی تلاش تیم سافت گیت کسب رضایت صددرصدی مشتریان می باشد.

بدون دیدگاه

پاسخ به این پست

None :P None :P