محدودیت ارسال پیامک تبلیغاتی توصیه نمی شود

در این باره دکتر واحدی قاضی دیوان عدالت نیز معتقد است: تلفن همراه از مصادیق جزیی فضاهای مجازی، اینترنتی و مخابراتی است و فضای خصوصی به معنی خاص کلمه نیست بلکه فضای عمومی دارای مسئولیت است و از آنجایی که در حقوق مدرن اصل بر آزادی اطلاع رسانی است لذا محدودیت ارسال پیامک تبلیغاتی توصیه نمی شود.

وی گفت: زمان، زمان اطلاع رسانی و اطلاع دهی است اما اگرچه اصل و اساس بر مبنای آزادی اطلاع رسانی است این اطلاع رسانی مجوز دارد و در حقوق برای اصل جلوگیری از انتشار آن ممنوعیت نداریم؛ البته هیچ گاه این آزادی نافی سوء تبلیغات و نافی تبلیغات بدون اجازه نیست و به همین دلیل طبق دستورالعمل های موجود پیامک های تبلیغاتی ارسال می شود مگر اینکه دریافت کننده عدم اجازه را اعلام کند.

درباره مدیریت سایت

مدیریت لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. و در حال حاضر در حوزه IT ، امنیت شبکه و تجارت الکترونیک مشغول بکار است. تمامی تلاش تیم سافت گیت کسب رضایت صددرصدی مشتریان می باشد.

بدون دیدگاه

پاسخ به این پست

None :P None :P