شما تگ ارسال به پورت را انتخاب کردید |

ارسال پیامک به پورت

ارسال پیامک به پورت

شما می توانید در این سیستم با داشتن یک کلمه کاربری و رمزعبور از طریق Port مشخص و استفاده از دستورالعمل ارسال پیام ، از طریق نرم افزارهای موبایلی خود اقدام به ارسال پیام کوتاه بر روی پورت مشخص شده خود نمایید. یک مثال از این سیستم را در نظر بگیرید: بانک های کشور برای … ادامه مطلب

None :P None :P