شما تگ پنل پیامک فروشگاهی را انتخاب کردید |

سامانه پیام کوتاه فروشگاهی

سامانه پیام کوتاه فروشگاه های واقعی در بازار امروزی، موفقیت فروش به رضایت مشتری بستگی دارد و فروشگاه هایی که هم اکنون در بازار  ایران و جهان موفق هستند که رضایت مشتری را جلب کرده اند. همانطور که در تحقیق ها مشخص شده است هزینه جذب مشتری جدید ۳۰ درصد بیشتر از حفظ مشتری قدیمی … ادامه مطلب

None :P None :P